Boton empresa Boton Sistemes de reforç Boton Material Compost Boton disseny de refoç Boton aplicacio del reforç Boton Obras de referencia
 


LA NOSTRA EMPRESA.

PRESENTACIÓ QUI SOM

Carbon Concrete SL, és una empresa especialitzada en el reforç d'estructures de formigó amb fibra de carboni, oferint una gestió integral en l'àmbit de la reparació i reforç estructural . En aquest camp, realitza les funcions de consultoria d’enginyeria i gestiona l'execució de l'obra. Oferim solucions en la rehabilitació d'estructures que requereixen d'una intervenció perquè segueixin oferint els estàndards de seguretat i durabilitat recollits en les normatives vigents en el nostre país.


 
 


ON SOM

C/ Priorat s/n Nave  4 Pol. Ind La Borda.
08140 Caldes de Montbui, Barcelona

CONTACTE

MÒBIL: 639 166 165
E-MAIL:
carbonconcrete@carbonconcrete.es

 

   
 


SERVEIS

 L'empresa està especialitzada en el tractament de patologies i reforços d'estructures amb fibra de carboni. Els nostres serveis engloben l'estudi, disseny i la posada en obra del reforç.

 En els camps tant d'edificació com de construcció civil, donem resposta a la solució de patologies d'origen químic i mecànic. El tractament de les patologies inclou l'assessorament, i el tractament complet amb els productes més adequats, i el reforç mitjançant el sistema de fibra de carboni.

Comptem amb un equip tècnic especialitzat, format per Enginyer de Camins, Canals, Ports i Enginyer Tècnic d'Obres Públiques a més d'un equip qualificat per a garantir una correcta posada en obra i mitjants tècnics específics.

Casos més habituals de reforç:

 • Formigó de qualitat inferior a l’especificada en projecte
 • Augment de les sobrecàrregues
 • Canvi d'ús
 • Corrosió d'armadures
 • Errors d'armat en pilars, bigues, forjats,…
 • Errors de projecte

Zones per a reforços:

 • Bigues i biguetes
 • Lloses
 • Forjats unidireccionals
 • Forjats reticurals
 • Pilars

L'ús de fibra de carboni com a substitutiu de l'acer, ens aporta avantatges com l'absència de corrosió, una mínima càrrega morta a l'estructura, curt temps d'intervenció i afectació a l'obra. Al ser un producte molt lleuger, permet manipular-lo amb les mans i s'adhereix sense necessitat d' apuntalar, si bé les seves propietats són clarament superiors a l'acer tradicional. La reducció en el cost global d'aplicació d'un reforç de fibra de carboni (producte més mà d'obra i maquinària) es situa entorn al 30-40% devant d'un reforç tradicional.

 
carbonconcrete.es © 2008 Todos los derechos de la web reservados. Diseñado por: Serveis Informàtics Josep